Huisartsengroepspraktijk Leek is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0594-514050 SPOED:toets1
Telefoonnummer: 0594-514050 SPOED:toets1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsengroepspraktijk Leek


Huisartsengroepspraktijk Leek

G.Wilhelmlaan 1-1
9351 GJ Leek
Telefoon: 0594-514050
Spoed: 0594-513200
Fax: 0594-513209
Receptenlijn: 0594-511545

groepspraktijkleek@ezorg.nl

www.groepspraktijkleek.nl

E-mail: groepspraktijkleek@ezorg.nl


Huisartsengroepspraktijk Leek

WELKOM ! 

Dit is de website van onze huisartsengroepspraktijk. Van harte welkom, we hopen u met deze website optimaal te kunnen informeren over de praktijk.

Wie zijn wij ? 

Huisartsengroepspraktijk Leek bestaat uit 4 huisartsen, een verpleegkundig specialist, een diabetesverpleegkundige, 2 praktijkondersteuners somatiek, 2 praktijkondersteuners GGZ en 10 praktijkassistenten. Wij streven naar een laagdrempelige , persoonsgerichte, continue en kwalitatief hoogwaardige medische zorg dicht bij de patient. Wij zien ons als poortwachter naar dure specialistische zorg verder weg.  Wij zijn kostenbewust en stimuleren aanvullend medisch-diagnostisch onderzoek zo dicht mogelijk bij de patient. Wij werken klantvriendelijk en service-gericht.

 

Praktijkinformatie

Via het submenu kunt u alle relevante informatie over de praktijk terug vinden.

Spoedgevallen

Bel 112 bij een levensbedreigende situatie!

Bij verwondingen of spoedeisende klachten kunt u direct naar de praktijk komen. De praktijk is geopend op werkdagen tussen 8:00 en 17:00 uur. Als u belt dat u eraan komt, kan de huisarts alvast rekening houden met uw komst. Bel dan ons alarmnummer (0594)514050 en toets vervolgens 1 en u wordt direct door één van onze assistentes te woord gestaan.

Spoed 's avonds, 's nachts en in het weekend : bel de Doktersdienst Groningen 0900-9229

Openingstijden

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8:00 tot 17:00 uur.

Lunchpauze van de assistentes : 12:30 - 13:15 uur . De assistentes zijn wel bereikbaar voor spoedgevallen.

Buiten deze tijden is de dienstdoende arts bereikbaar via de Doktersdienst Groningen, telefoonnummer 0900-9229.

Afspraak maken 514050

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen, liefst tussen 8:00 en 10:00 uur. 
Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er rekening mee houden in onze agenda.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Online afspraak maken

Met ingang van 1 maart 2014 is het mogelijk om online een afspraak te maken op het spreekuur van uw huisarts. Tevens is het mogelijk om uw chronische medicatie online te verlengen.

Als u hiervoor belangstelling heeft verzoeken we u een mail te sturen naar groepspraktijkleek@ezorg.nl  Wij zenden u dan een handleiding toe waarin de werkwijze duidelijk beschreven staat.  

Telefonisch spreekuur

De huisartsen werken met een zgn. 'terugbelspreekuur' : u geeft in de loop van de ochtend aan de assistente door waar u telefonisch bereikbaar bent.

dokter van der Veen belt u terug tussen 13:00 en 14:00 uur 

dokter Jellema belt u terug tussen 13:30 uur en 14:15 uur;

dokter Geerts en dokter Toxopeus bellen u terug tussen 12:00 uur en 12:45 uur.


Uitslagen
Bel voor vragen aan de assistente of uitslagen bij voorkeur tussen 11:15 en 12:30 uur of 's middags na 13:15 uur.

Emailverkeer met de groepspraktijk

U kunt ook via email terecht bij onze praktijk.  Het emailadres is : groepspraktijkleek@ezorg.nl

Vragen worden z.s.m. beantwoord door de assistente.  Email , die voor 10:00 uur 's ochtends binnenkomt , wordt dezelfde dag nog beantwoord.  Emailverkeer , die na 10:00 uur binnenkomt wordt de eerstvolgende werkdag beantwoord.   In verband met de nieuwe Privacywet (AVG) worden medisch inhoudelijke vragen niet meer per gewone mail beantwoord. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met de assistente op 0594-514050.

Wilt u uw huisarts een vraag stellen via beveiligde email ?  Dat kan via het Patienten Portaal.   U dient zich de eerste keer eenmalig in te schrijven met een eigen emailadres en zelfgekozen wachtwoord. Vraag hiervoor de handleiding op groepspraktijkleek@ezorg.nl onder vermelding van uw huisarts, uw naam en uw geboortedatum. Heeft u zich al aangemeld bij het nieuwe Patienten Portaal en is uw aanmelding goedgekeurd, dan kunt u inloggen op        

           https://huisartsengroepspraktijkleek.uwzorgonline.nl/       

Herhaalrecepten

Herhaalrecepten kunt u op 3 manieren bij ons aanvragen :

 1. herhaalrecepten aanvragen via het Patienten Portaal van deze website. U dient zich de eerste keer eenmalig in te schrijven met een eigen emailadres en zelfgekozen wachtwoord. Vraag hiervoor de handleiding op groepspraktijkleek@ezorg.nl onder vermelding van uw huisarts, uw naam en uw geboortedatum. Heeft u zich al aangemeld bij het nieuwe Patienten Portaal en is uw aanmelding goedgekeurd, dan kunt u inloggen op        

             https://huisartsengroepspraktijkleek.uwzorgonline.nl/       

 2. lever het etiket van het lege doosje bij ons in
 3. bel de Herhaalreceptenlijn : 511545 

Voor patienten die hun medicatie afhalen bij de Mediq apotheek geldt :

 • indien u uw herhaalrecept voor 10 uur 's morgens heeft aangevraagd liggen uw medicijnen 2 werkdagen later vanaf 8:00 uur voor u klaar bij de apotheek.
 • Indien u uw herhaalrecept na 10 uur 's morgens heeft aangevraagd liggen uw medicijnen 3 werkdagen later vanaf 8 uur voor u klaar bij de apotheek !
 • vermeld in het vakje 'belangrijke opmerkingen' altijd de naam van uw huisarts !

Avond-,nacht- en weekenddienst

Huisartsenpost/doktersdienst

De waarneming 's avonds, 's nachts en in het weekend is geregeld door de Doktersdienst Groningen. Deze Doktersdienst is uitsluitend bedoeld voor dringende of spoedeisende gevallen.
Als u de Doktersdienst nodig heeft gaat u alsvolgt te werk :

 1. bel 0900-9229.  U wordt te woord gestaan door een medewerker, die in eerste instantie vraagt naar de ernst van de klacht, uw naam, adres en verzekeringsgegevens. Houdt deze gegevens dan ook bij de hand als u belt.
 2. vervolgens wordt u na enige tijd - dit hangt af van de spoedeisendheid van uw klacht en de drukte op de Doktersdienst - teruggebeld door een assistente, die werkzaam is op de dokterspost te Leek (adres : Goldbergsingel 1)   Zij neemt alle tijd om uw klacht goed met u te bespreken,  vervolgens zal zij in overleg met u een afspraak maken om naar de Dokterspost te komen of zal zij een visite-arts bij langs sturen.

Huisbezoek

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.

In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Wij verzoeken u in verband met onze planning huisbezoeken aan te vragen tussen 8:00 en 10:00 uur.

Assistentie

De assistente staat u als eerste te woord wanneer u met de praktijk belt. Ze maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Zij weet het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. U kunt haar ook bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek.  Voor herhalingsrecepten hebben wij een apart telefoonnummer : 0594-511545

U kunt bij de assistente verder (na afspraak) terecht voor:

 • Het meten van de bloeddruk
 • aanstippen van wratten
 • verbinden van wonden
 • oren uitspuiten
 • hechtingen verwijderen
 • zwangerschapstest
 • urine onderzoek
 • suiker- en Hb-controle
 • uitstrijkjes (in het kader van het bevolkingsonderzoek)
 • zwachtelen en tapen
 • verstrekken van informatiefolders
 • longfunktieonderzoek


Bij verdenking op blaasontsteking kunt u urine bij de assistente inleveren. Doet u dit ook voor 10.00 uur. We willen graag dat u verse urine inlevert die (indien nodig) koel wordt bewaard. We kijken de urine direct na en u hoort direct de uitslag. Als u een blaasontsteking heeft ligt het recept dezelfde middag na 16:00 uur bij de apotheek. 
Verwijsbrieven kunnen als regel de dag volgend op het spreekuurbezoek na 16.00 uur bij de balie worden afgehaald. Na 17.00 uur plakken we de enveloppe dicht en plaatsen de brief in het kastje in de hal.

Het wrattenspreekuur is op woensdagmiddag van de even week en wordt verzorgd door een assistente.

Praktijkverpleegkundigen

Praktijkverpleegkundigen Somatiek 

 

Ria van der Werff en Marijke Geutjes zijn  onze praktijkverpleegkundigen somatiek. Zij houden zich vooral bezig met het opsporen, in kaart brengen en behandelen van patienten met hoge bloeddruk, te hoog cholesterol, tabaksverslaving en overgewicht.

Zij hebben zelfstandige spreekuren en roepen patienten die bij ons bekend zijn met een verhoogd risico op het krijgen van hart- en vaatziekten, zelf op.

Als u vragen heeft voor de POH-er, dan kunt u haar telefonisch bereiken via de assistente. Zij noteert uw telefoonnummer en u wordt tussen 16.20 en 17.00 uur teruggebeld.

Marijke Geutjes is de POH-er van dr van der Veen en dr Jellema. Zij werkt op maandag, dinsdag, woensdag en om de week op donderdag.  Ria van der Werff is de POH-er van dr Geerts en dr Toxopeus. Zij werkt op maandag, dinsdag en woensdag. 

 

Diabetesverpleegkundige

Onze diabetesverpleegkundige Véronique Laan begeleidt onze patienten met type II diabetes mellitus. Dit is suikerziekte, die ontstaat bij ouderen en patienten met overgewicht.

Dankzij intensieve begeleiding van een diabetesverpleegkundige ontwikkelen de meeste suikerziekte-patienten minder complicaties op de lange termijn.  Zij besteedt veel aandacht aan informatie over het ziektebeeld, uw gewicht, uw lifestyle en uw dieet. 

Tevens begeleidt zij patienten, die van tabletten moeten overschakelen op insuline.

 

Praktijkverpleegkundige GGZ

Janet Dekker en Nienke Eising zijn onze praktijkverpleegkundigen GGZ voor volwassenen vanaf 18 jaar.  Als u klachten van psychische aard heeft, kunt u bij hen terecht op verwijzing van de huisarts. Janet of Nienke zal vervolgens samen met u kijken hoe en waarmee u het beste geholpen kunt worden.  Dit kan in één gesprek, maar mogelijk zijn er ook meerdere gesprekken voor nodig. Wanneer uw klachten gecompliceerder zijn , dan zal uw huisarts u direct of via de POH-GGZ doorverwijzen naar een gespecialiseerde hulpverlener of hulpverleningsinstantie.

Dominique Jagersma is praktijkverpleegkundige GGZ-jeugd. Zij is gedetacheerd door ACCARE en werkt in onze praktijk. Dominique geeft voorlichting op scholen, vertegenwoordigt de huisartsen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin en doet ook spreekuur op verwijzing van de huisartsen uit onze groepspraktijk.

 

Physician assistant Ouderenzorg

Jan Mulder coordineert de ouderenzorg namens de 4 huisartsen in onze groepspraktijk.  Hij is de schakel tussen de kwetsbare oudere, de mantelzorg en de thuiszorg.  Jan werkt op maandag , woensdag en vrijdag.

Alle praktijkverpleegkundigen werken onder supervisie van de huisarts.

Patiënten Portaal

Online een afspraak maken bij uw huisarts?   

Een emailconsult aanvragen bij uw huisarts ? *

Online uw herhaalrecepten aanvragen ?

 

Dat kan nu allemaal via het Patiënten Portaal !

Als u reeds een account heeft aangemaakt , dan kunt u via deze link https://huisartsengroepspraktijkleek.uwzorgonline.nl/  inloggen.   Of download de app :  https://uwzorgonline.nl/

Bent u een nieuwe gebruiker, dan verzoeken we u een mail te sturen naar groepspraktijkleek@ezorg.nl onder vermelding van uw huisarts, uw naam en uw geboortedatum.  Wij zenden u dan een handleiding toe waarin de werkwijze duidelijk beschreven staat.

* deze mogelijkheid geldt niet voor dokter Jellema !  

 

 

App op uw smartphone

Wilt u onze website als app op uw smartphone ? Ga dan als volgt te werk :

                              : klik op : "zet in beginscherm" en vervolgens op : "voeg toe"

 

Wilt u de Uwzorg Online app op uw smartphone ?  Via deze app kunt u direct online een afspraak maken met uw huisarts, uw huisarts een e-consultvraag stellen of uw herhaalmedicatie aanvragen. Klik op : https://uwzorgonline.nl/

 banner UZORGONLINE groot

 

 

 

 

 

 

 

NHG-praktijkaccreditering

     Huisartsengroepspraktijk Leek is geaccrediteerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG)

Onderdeel van deze accreditering is een 3-jaarlijks patiënt-tevredenheidsonderzoek.  De uitkomsten van deze enquête treft u hieronder :

patiënten-enquête praktijkgebouw

patiënten-enquête van der Veen 

patiënten-enquête Jellema 

patiënten-enquête Geerts

patiënten-enquête Toxopeus

patiënten-enquête Boele

 

 

 

Privacy-reglement van onze praktijk

logo   M.C. van der Veen                                                          

   J.G. Jellema                                                          

   G.H. Geerts                                                            

   E.R. Toxopeus                                                           

 

Privacyreglement van onze praktijk

Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

 

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

 

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

 

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsengroepspraktijk Leek is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

  • voor zorgverlening;

  • voor doelmatig beheer en beleid;

  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Huisartsengroepspraktijk Leek hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

   

Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

 

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan de Huisartsengroepspraktijk Leek. (Er worden wel kosten in rekening gebracht.) Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

 

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsengroepspraktijk Leek is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.

Gegevens patiënt

Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Huisartsengroepspraktijk Leek hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens
Huisartsengroepspraktijk Leek wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

 

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

 

Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.  U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via beveiligde e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

Wilt u dit reglement downloaden klik dan op : privacyverklaring

Openingstijden Huisartsenlaboratorium

Leek : dienstencentrum "De Schutse" , Oldenoert 34

 • maandag van 8:00 - 9:30 uur 
 • dinsdag en donderdag van 8:00 - 10:30 uur

Roden : Leeksterweg 16

 • maandag, dinsdag,woensdag en vrijdag van 7:30 - 10:30 uur

Zevenhuizen : "Groene Borg"     Bosplantsoen 1

 • woensdag van 8:30 - 10:00 uur

Groningen : "Damsterdomus"   Damsterdiep 191

 • alle werkdagen van 7:30-15:00 uur

 

NB: tijdens feestdagen en in de zomervakantie gelden aangepaste openingstijden ! Zie hiervoor ook de website van CERTE ( www.certe.nl )