Huisartsengroepspraktijk Leek is geopend op:
maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u
Telefoonnummer:
0594-514050 SPOED:toets1
Telefoonnummer: 0594-514050 SPOED:toets1
Geopend op: maandag t/m vrijdag van 08:00u - 17:00u

Medewerkers

Joke Jellema

Joke Jellema
huisarts

Gerhard Geerts

Gerhard Geerts
huisarts

Edwin Toxopeus

Edwin Toxopeus
huisarts

Marc van der Veen

Marc van der Veen
huisarts

Marijke Boele

Marijke Boele
huisarts (HIDHA)

Marijke is vaste waarnemer voor dokter van der Veen en dokter Geerts voor een vaste dag per week.

Marijke werkt op woensdag voor dokter Geerts en op donderdag voor dokter van der Veen.

Suzanne Grondsma - Klungers

Suzanne Grondsma - Klungers
huisarts (HIDHA)

Suzanne werkt op maandag en dinsdag ter ondersteuning van alle 4 huisartsen. Zij doet -naast regulier huisarts-spreekuur - ook chirurgische ingrepen.

Marijke Geutjes

Marijke Geutjes
praktijkondersteuner somatiek

Marijke Geutjes is onze nieuwe POH-S . Zij volgt Rita Ploeger op , die met ingang van 1 april 2018 met pensioen is.   Marijke wordt ingezet bij het cardiovasculair risico-management, osteoporose en boezemfibrilleren. 

Ria van der Werff

Ria van der Werff
praktijkondersteuner

Ria begeleidt patienten met verhoogd risico op hart- en vaatziekten.

Véronique Laan

Véronique Laan
diabetesverpleegkundige

Véronique begeleidt patienten met suikerziekte.

Janet Dekker

Janet Dekker
praktijkondersteuner GGZ

Sinds 1 november 2013 ben ik werkzaam in de praktijk als Praktijkondersteuner Huisartsenzorg GGz.   De functie van de Praktijkondersteuner GGz is erop gericht patiënten laagdrempelig deskundige zorg te bieden aan patiënten met psychische klachten. Mijn werkdagen zijn: maandag, vrijdag en dinsdagochtend iedere oneven week.

Sinds 15 jaar heb ik ervaring in de geestelijke gezondheidszorg onder meer in de ambulante psychiatrie en de laatste jaren als Praktijkondersteuner GGz in diverse huisartspraktijken.  In 2010 rondde ik de post HBO opleiding af voor deze functie. Door regelmatig scholing te volgen blijf ik op de hoogte van de laatste ontwikkelingen.

Ik werk voor- en samen met de huisartsen van deze praktijk en bied ondersteuning voor de patiënten met psychische klachten, uw huisarts kan u verwijzen naar mijn spreekuur.  Het eerste gesprek is ter kennismaking en worden uw klachten geïnventariseerd. Ook wordt uw precieze hulpvraag vastgesteld. In de gesprekken die daarna volgen wordt er passende begeleiding geboden.  Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden, de zorgverzekeraar vergoedt de gesprekken vanuit de basisverzekering.

Nienke Eising

Nienke Eising
Praktijkondersteuner GGZ

In de huisartsenpraktijk werk ik als praktijkondersteuner GGZ. Uw huisarts kan naar mijn spreekuur verwijzen wanneer er sprake is van psychische klachten deze hebben vaak te maken met stress en spanning. Dit heeft meestal een verband met moeilijke periodes in uw leven. U kunt dan het gevoel hebben dat “het allemaal te veel is”. Het kan dan prettig zijn om in met ondersteuning van de praktijkondersteuner GGZ weer overzicht en grip op uw leven te krijgen. Meestal zijn een aantal gesprekken voldoende. Indien nodig kan ik samen met u onderzoeken welke aanvullende hulp nodig kan zijn.  Aan de gesprekken zijn geen kosten verbonden.

Dominique Jagersma
Praktijkondersteuner GGZ Jeugd

Dominique werkt in onze praktijk als gedetacheerde medewerker van ACCARE (universitair centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie. Door haar kennis en ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie vervult zij een brugfunktie tussen huisartsen en Centrum voor Jeugd en Gezin enerzijds en de specialistische geestelijke gezondheidszorg anderzijds.  Dominique heeft ook contact met basisscholen binnen de gemeente Leek.

Jan Mulder

Jan Mulder
physician assistant huisartsen

Jan gaat zich vooral richten op de kwetsbare ouderen in onze praktijk. Hij zal contact onderhouden namens de huisartsen met Thuiszorg-organisaties, de mantelzorg , ergo- en fysiotherapeuten en andere eerstelijns medewerkers rondom de kwetsbare oudere.

"Voor de opleiding tot Physician Assistant ben ik 3 jaar in opleiding geweest binnen het Martini Ziekenhuis op de afdeling Geriatrie. Daarnaast ben ik meer dan 20 jaar ambulancehulpverlener. 

Mijn aandachtsgebied binnen de huisartsenpraktijk Leek is de ouderzorg en daarnaast zal ik op de woensdag- en vrijdagochtenden de minder complexe consulten uitvoeren."

 

Annette Beukema

Annette Beukema
Praktijkmanager

Annette regelt personeelsbeleid en praktijkaccreditering. Verder coordineert zij allerlei niet-patientgebonden activiteiten binnen de praktijk.

Diana Zuiderveld

Diana Zuiderveld
praktijkassistente

Alinda Soumahu

Alinda Soumahu
praktijkassistente

Kina Bijnagte

Kina Bijnagte
praktijkassistente

Rinskje de Poel

Rinskje de Poel
praktijkassistente

Wietske Koopmans

Wietske Koopmans
praktijkassistente

Jolanda Kuiper

Jolanda Kuiper
praktijkassistente

Martine Voorend

Martine Voorend
praktijkassistente

Bianca Vellenga

Bianca Vellenga
praktijkassistente

Mirjam Prins

Mirjam Prins
praktijkassistente

Naast haar reguliere werk als praktijkassistente ondersteunt Mirjam ook onze diabetesverpleegkundige Véronique Laan tijdens de spreekuren voor diabetes-patienten.

Nikkie van der Velde

Nikkie van der Velde
praktijkassistente